Bereken zelf uw afbetaling

Leenbedrag*:
Looptijd:
Maandelijkse afbetaling:
Jaarlijkse kostenpercentage**:
Vaste debetrentevoet:
Totaal terug te betalen:
* Onder voorbehoud van aanvaarding door de kredietgever
** JKP is van toepassing voor zover de ontlener en/of mede-ontlener eigenaar zijn van een eigendom in België. Klik hier voor meer info. JKP houdt in: het percentage dat de gelijkheid uitdrukt op jaarbasis, van de geactualiseerde waarden van het geheel van de verbintenissen van de kredietgever (kredietopneming) en de consument (aflossing en totale kosten van het krediet voor de consument), bestaand of toekomstig, en die berekend wordt aan de hand van de elementen die de Koning aanduidt en op de wijze die Hij bepaalt.

Sluit dit venster door er op te klikken.